INSIGHTS INTELLIGENCE AT WORK

News

Workforce Logiq sluter avtal med Svenska kraftnät om strategisk kompetensförsörjning

Monday, June 17, 2019

Workforce Logiq, ledande inom konsultförmedling har slutit avtal med Svenska kraftnät om en effektivare hantering av myndighetens inköp och administration av konsultuppdrag som också ska skapa ökad transparens, uppföljning och kontroll av inköpsprocessen.

STOCKHOLM och ORLANDO, Fla. (18 juni 2019)Workforce Logiq har skrivit avtal med Svenska kraftnät om att hantera en del av myndighetens inköp av konsulttjänster. Det betyder att Workforce Logiq kommer fungera som Svenska kraftnäts operativa inköpsfunktion för de konsultuppdrag som avropas via ramavtalet för konsultförmedling inom områdena IT, professionella tjänster som ekonomi, HR och kommunikation samt teknik. Svenska kraftnät köper årligen konsulttjänster för mellan 200 och 250 miljoner kronor via ramavtalet för konsultförmedling. Avtalet med Workforce Logiq löper på två år och sedan finns en option på förlängning i två tvåårsperioder, maximalt på sex år.

Bakgrunden till avtalet är att Svenska kraftnät önskar bygga upp en struktur för att hantera avrop av konsultuppdrag effektivt samt kunna nå ut till hela marknaden för att uppnå bästa konkurrens och kvalité. Processen för avrop via Workforce Logiq genomförs inom gällande lagar och förordningar samt hanteras via Workforce Logiqs systemlösning.

Samarbetet innebär att Svenska kraftnät får tillgång till Workforce Logiqs systemstöd för avrop av konsulter, Vendor Management System (VMS), för att konkurrensutsätta och hantera hundratals leverantörer och konsultkandidater. Beställare inom organisationen som har konsultbehov lägger in avropsförfrågningar direkt i systemet och får hjälp från kundteamet under hela avropsprocessen.

”Vi är mycket glada över förtroendet att hantera Svenska kraftnäts försörjning av konsulttjänster inom IT, professionella tjänster och teknik. Uppdraget är mycket intressant i sin karaktär och en rejäl utmaning. Vi räknar med att både uppdraget avseende konsultförmedling och implementering av system ska löpa snabbt och smidigt. Ge konkreta resultat i form av en effektivare hantering, ökad kontroll och insyn samt rätt pris till rätt kvalité”, säger Helen Seigfried, Europachef för Workforce Logiq.”

Tidigare kända under namnet ZeroChaos, har Workforce Logiq presenterat samarbeten med ett antal andra viktiga myndigheter och företag i Norden, bland andra Stockholms Exergi, Stockholms Lokaltrafik (SL) och Trafikförvaltningen Region Stockholm.

För mer information om Workforce Logiq, gå till www.workforcelogiq.com.

Om Workforce Logiq

Workforce Logiq — det ledande globala företaget inom Workforce Management  — ger organisationer möjlighet att attrahera  de talanger de behöver för fortsatt framgång. Workforce Logiq erbjuder kunder i 50 länder specialisthjälp, prisbelönt teknik med lösningar som Managed Service Provider (MSP), Konsultinköpssystem Vendor Management System (VMS) och Recruitment Process Outsourcing (RPO). Företaget hjälper sina kunder att hantera och nå bättre resultat och finansiell kontroll gällande sin talangförsörjning. Mer än 1000 av företagets specialister hanterar idag 15 000 leverantörsrelationer och $3 miljarder i omsättning globalt. Workforce Logiqs huvudkontor återfinns i Orlando, Florida medan det europeiska huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget bytte formellt namn till Workforce Logiq i januari 2019. För mer information se www.workforcelogiq.com, följ på Twitter @WorkforceLogiq, eller anslut till Workforce Logiq on LinkedIn.

Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möte samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Myndigheten har drygt 600 medarbetare, de flesta på huvudkontoret i Sundbyberg men också på kontoren i Sundsvall och Sollefteå. www.svk.se.

###

Mediekontakt

Daniel Persson
Business Development Director, Workforce Logiq
dpersson@workforcelogiq.com
+46 (0) 70 345 2084

Björn Mogensen
Oxenstierna & Partners för Workforce Logiq
bjorn.mogensen@oxp.se
+46 708 184298

 

LET'S TALK

Aquires

Learn More